Generelle vilkår og betingelser (GTC)

Artikkel 1: generelt

Alpha-derma norge As er registrert under NO985410461MVA med en aksjekapital på NOK.200.000.

Disse betingelsene regulerer salg av selskapet via dets forhandlernettsted tilgjengelig fra nettstedet www.academiebeaute.no, og kun for enkeltpersoner.

De generelle salgsbetingelsene er ment å definere salgsregimet og rettighetene og pliktene som følger av dette.

alpha-derma norge as forbeholder seg retten til å endre disse generelle salgsbetingelsene og garantiene når som helst.

Kunden erkjenner å ha lest og akseptert vilkårene og betingelsene i disse salgsbetingelsene.

Artikkel 2: spesifikke bestemmelser for salg av produkter på nettstedet

Artikkel 2.1: tilgjengelighet av produkter

I samsvar med artikkel L. 111-1 i forbrukerkoden, kan kjøperen, før bestillingen sin, legge merke til, direkte på nettstedet, de vesentlige egenskapene til produktet(e) han ønsker å bestille. Videre, i tilfelle kjøperen ønsker å få kvalifisert rådgivning om produktene, blir en kundeservice gjort tilgjengelig for ham.

Våre produkttilbud er gyldige så lenge de er tilstede på siden og dette innenfor grensen for tilgjengelige varelagre.

I tilfelle utilgjengelighet av produktene etter bestillingen, vil vi informere deg via e-post og vil kun sende deg de bestilte produktene som er tilgjengelige.

Vi vil gå videre til delvis refusjon (ved delvis levering) eller total (ved kansellering) av betalingen innen 30 dager. Refusjon vil skje, via nettsiden, til samme kort som ble brukt til betaling.

Artikkel 2.2: Bestilling av produkter

For å kjøpe produktene, bør kjøperen koble seg til Academiebeaute.com-nettstedet for å velge disse produktene og fylle ut informasjonen som gjør det mulig å etablere fakturering, levering og betaling av bestillingen. En online bestilling av produkter innebærer:

  • Innledningsvis: sending via e-post av en ordrebekreftelse, det spesifiseres at bekreftelsen på mottak av bestillingen ikke i noe tilfelle vil utgjøre en bekreftelse på tilgjengeligheten av produktet/produktene som er bestilt, eller validering av betalingen av bestillingen.
  • I et andre trinn: sending på e-post av fakturaen og en leveringsoppfølging som lar kunden følge sin bestilling
  • For det tredje: levering av produktene, til adressen angitt av kjøperen ved bestilling av produktene og via leveringsmetoden valgt av kjøperen.

Merk at kunden vil bli informert på e-post dersom banken hans ugyldiggjør betalingen. Bestillingen vil da automatisk bli kansellert.

Hvis produktene under utarbeidelsen av bestillingen ikke er tilgjengelige, vil kunden bli informert på e-post og refundert for dem.

Artikkel 2.3: Garantier og ettersalgsservice

I alle fall drar kjøperen nytte av den juridiske garantien for utkastelse og skjulte defekter gitt i artikkel 1641 i sivilloven og følgende. Ved manglende overholdelse av produktene med hensyn til bestilling eller levering av et produkt som avslører en skjult defekt, forplikter selskapet seg til å tilbakebetale prisen på produktet innen en maksimal periode på 30 dager etter kjøpers forespørsel. .

For enhver klage er en kundeservice tilgjengelig for kjøperen:

E-post: serviceclient@academiebeaute.com
E-post: Scientific Academy of Beauty, kundeservice, 157-189, rue Léon Jouhaux, CS 70502, 78507 Sartrouville Cedex


Med unntak av det spesifikke tilfellet av manglende overholdelse av produktene med hensyn til bestillingen, er det ingen mulig utveksling av produkt. Dersom kjøper ombestemmer seg og ønsker å bytte et bestilt produkt til et nytt produkt, må han i henhold til sin angrerett returnere produktet. Dette vil bli refundert. For å få et nytt produkt må kjøper legge inn en ny bestilling på nettsiden.

For ethvert kjøp på nettsiden www.academiebeaute.com har Kunden en frist på 14 dager fra dagen for mottak av sin bestilling til å utøve sin angrerett uten å oppgi noen grunn.

I samsvar med artikkel L.121-28 i forbrukerloven, kan angreretten ikke utøves for kontrakter om levering av varer som har blitt opphevet av kunden etter levering og som ikke kan returneres av hygiene- eller helsemessige grunner (f.eks. pleieprodukter, sminke osv.).

For å utøve angreretten, må kunden varsle Académie Scientifique de Beauté ( Scientific Academy of Beauty, kundeservice, 157-189, rue Léon Jouhaux, CS 70502, 78507 Sartrouville Cedex) om sin beslutning om å trekke seg før periodens utløp . ved hjelp av en entydig erklæring (f.eks. brev sendt med post eller e-post).

I tilfelle av tilbaketrekking fra kundens side, vil Académie Scientifique de Beauté refundere beløpet for bestillingen hans.

Artikkel 3: rekkefølge

En bestilling anses å ha blitt lagt inn på nettsiden og de generelle salgsbetingelsene og garantiene akseptert når kjøperen har validert sin betaling. Dataene registrert av selskapet og den sikre betalingsleverandøren utgjør bevis på bestillingens art, innhold og dato.

Kjøpers dobbeltklikk under bestillingen utgjør en elektronisk signatur som har samme verdi som en håndskrevet signatur. Dobbeltklikket og aksept av de generelle salgsbetingelsene og garantiene (avkrysningsboks) utgjør en ugjenkallelig og uforbeholden aksept av bestillingen av kjøperen.

Salget regnes først som endelig etter at selskapet har sendt ordrebekreftelsen til kjøper og har innhentet full pris.

Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere enhver bestilling fra en kjøper som det er en tidligere betalingstvist med eller av andre legitime grunner, spesielt i lys av bestillingens unormale karakter.

Kjøperen kan til enhver tid følge sin bestilling via sin konto dersom han har valgt å opprette en via "Mine bestillinger"-delen.

Artikkel 3: pris

Prisene på produktene er uttrykt i NOK og inkluderer alle avgifter (TTC) og fraktkostnader.

Produktene forblir selskapets eiendom inntil full betaling.

Eventuelle kampanjetilbud er gyldige så lenge de er annonsert på nettsiden eller via tilbudsbrev.