ACADEMIEBEAUTE.NO ER EID AV:

Firmanavn: Alpha-derma Norge AS

Postadresse: Postboks 160, 1601 Fredrikstad
E-post: firmapost@academie.no
Telefonnummer: 97 01 07 97
Organisasjonsnummer: NO 985 410 461 MVA



NETTSTEDET ER DESIGNET OG OPPRETTET AV:

SYMEDIANE
5 rue de Liège - 75009 Paris
Frankrike

NETTSTEDET ER VERT AV:

SHOPIFY
151 O'Connor Street
Ottawa, Ontario K2P 2L8
Canada

FORFATTERRETTIGHETER / COPYRIGHT

Varemerkene og logoene som vises på dette nettstedet er registrerte varemerker for selskapet Académie Scientifique de Beauté. Ingen lisens eller bruksrett kan tilskrives noen av de nevnte merkene eller logoene som vises på nettstedet, som derfor ikke kan brukes uten skriftlig forhåndssamtykke fra eieren.

Reproduksjon av alle dokumenter publisert på nettstedet er kun autorisert for informasjonsformål på en eksklusiv privat basis. Enhver annen bruk av disse reproduksjonene og spesielt bruk til kommersielle formål er uttrykkelig forbudt, unntatt med skriftlig forhåndssamtykke fra selskapet Académie Scientifique de Beauté.

Académie Scientifique de Beauté forbeholder seg retten til å forfølge enhver handling som krenker dens immaterielle rettigheter, inkludert i forbindelse med straffesaker.

FOTOGRAFIER - ILLUSTRASJONER

Fotografiene og tekstene som er reprodusert og illustrerer produktene som presenteres, er ikke kontraktsmessige. ASB-selskapet garanterer kvaliteten på produktene, så vel som deres vesentlige egenskaper. På den annen side er det ikke ansvarlig for den minimale forskjellen som kan eksistere mellom fotografering av produktet som er ment å øke informasjonen til kundene og det virkelige aspektet ved dette.

ANSVAR

All informasjon tilgjengelig via denne siden er gitt som den er. Académie Scientifique de Beauté-selskapet gir ingen garanti, eksplisitt eller implisitt, og påtar seg intet ansvar som kan følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet, inkludert eventuelle forringelser eller virus som kan infisere datautstyr eller annen eiendom til brukeren.

Académie Scientifique de Beauté er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, feilene eller utelatelsene på denne siden. Bildene av produktene som presenteres på denne siden er ikke kontraktsmessige. Det gis ingen garanti for nøyaktigheten, presisjonen eller fullstendigheten av informasjonen som gjøres tilgjengelig på nettstedet. Brukeren er alene ansvarlig for bruken av slik informasjon.

Académie Scientifique de Beauté fraskriver seg alt ansvar for innholdet på eksterne nettsteder som kan ha hypertekstlenker som peker til sine egne, og disse er underlagt deres egne bruksbetingelser og retningslinjer for personvern.

Enhver hypertekstkobling som leder til dette nettstedet er underlagt uttrykkelig og forhåndsgodkjenning fra Académie Scientifique de Beauté.

DATAMASKIN OG FRIHET

I samsvar med "Informatique et Libertés"-lovene nr. 78-17 av 6. januar 1978 og nr. 2004-801 av 6. august 2004, har enhver person som har lagt igjen sin kontaktinformasjon eller annen personlig informasjon på nettstedet, rettigheter om tilgang, retting, informasjon eller sletting av personopplysninger om ham på følgende adresse:

Scientific Academy of Beauty,
157-189, rue Léon-Jouhaux - CS 70502 - 78507 Sartrouville - Frankrike

Serviceclient@academiebeaute.com

Académie Scientifique de Beauté forbeholder seg retten til å endre, avslutte, suspendere eller avbryte, når som helst, av hvilken som helst grunn og etter eget skjønn, tilgang til hele eller deler av nettstedet og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av disse endringene.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Samfunnet har dataressurser beregnet på å enklere administrere bestillinger og promotering av Académie Scientifique de Beauté-produkter

PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLET

Personopplysninger betyr data som identifiserer deg som en fysisk person. Académie Scientifique de Beauté kan behandle følgende typer personopplysninger om deg:

- Dine kontaktopplysninger, inkludert for- og etternavn, e-postadresse, fasttelefon- og mobiltelefonnummer, hjemmeadresse, faktureringsadresse hvis forskjellig, fødselsdato

- Brukerinformasjon, for eksempel hvis du besøker nettstedet vårt (eksempel: IP-nummer, type enhet og nettleser, tidssone, geografisk plassering, samt dine interesser og preferanser, etc.)

Brukeren informeres om at dersom han ikke ønsker å oppgi de forespurte personopplysningene, vil selskapet ikke være i stand til å utføre bestillingen hans.

Vi behandler dine personopplysninger til følgende formål:

For å gi informasjon og tilbud til kunder av Académie Scientifique de Beauté.

For å behandle bestillinger

DELING MED TREDJEPART

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter.

Dataene dine er ikke ment å overføres utenfor EU.

Disse dataene oppbevares i en periode på tre (3) år fra siste kontakt med brukeren.

I samsvar med lov 78-17 av 6. januar 1978 (endret ved lov 2004-801 av 6. august 2004 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger) knyttet til datamaskiner, filer og friheter, har nettstedet blitt erklært til National Commission for Computing and Freedoms (www.cnil.fr).